Impuls de Projectes de PIMES Metropolitanes - IMPIMET
Avís legal

Avís legal


Informació Legal
AEBALL, l’Associació Empresarial de L’Hospitalet i el Baix Llobregat té el seu domicili en l’Avinguda Fabregada, 93, 1r 3a esc. Dreta., 08901 L'Hospitalet de Llobregat; proveïda de CIF G59046193, número de telèfon 933.370.450 i correu electrònic aeball@aeball.net, i està inscrita amb dipòsit núm. 037900025 a l'Oficina Pública de dipòsit i registre d'estatuts d'organitzacions empresarials i sindicats de treballadors de la Direcció General de Relacions Laborals de la Generalitat de Catalunya.
UPMBALL, la Unió Patronal Metal·lúrgica de L'Hospitalet i el Baix Llobregat, amb domicili en l’Avinguda Fabregada, 93, 1r 3a esc. Dreta., 08901 L'Hospitalet de Llobregat; proveïda de CIF G08623399, número de telèfon 933.370.450 i correu electrònic aeball@aeball.net, i inscrita amb dipòsit núm. 017900026 a l'oficina pública de dipòsit i registre d'estatuts d'organitzacions empresarials i sindicats de treballadors de la Direcció General de Relacions Laborals de la Generalitat de Catalunya.
AEBALL / UPMBALL és la titular i propietària dels llocs webs indicats en el domini www.aeball.net.
AEBALL / UPMBALL se reserva la possibilitat de modificar sense previ avís, el disseny, la presentació i/o configuració d’aquests llocs webs, així com alguns o tots els serveis, i afegir serveis nous.

Objecte
Les presents Condicions Legals regulen l'accés i l'ús, per part del particular dels serveis del lloc web.
L’objecte d’AEBALL / UPMBALL és el que es defineix en els apartats http://www.aeball.com/presentacio-aeball.asp i http://www.aeball.com/presentacio-upmball.asp
A través de la pàgina http://www.aeball.net, AEBALL/UPMBALL té com a objecte proporcionar serveis a les seves empreses associades, facilitar l'accés als seus serveis a empreses no associades perquè puguin associar-se si així ho desitgen, facilitar la inscripció de treballadors en actiu i de qualsevol persona en general a cursos de formació, oferir el seu servei de borsa de treball a les seves empreses associades i als demandants d'ocupació interessats, etc. (Veure apartat SERVEIS del web).
L'ús del seu lloc web implica la plena acceptació de les disposicions incloses en les Condicions Legals en la versió publicada en el moment en què el Particular accedeix.

AEBALL/UPMBALL recomana llegir periòdicament les presents Condicions.
La utilització de certs serveis oferts a través del lloc web pot trobar-se sotmeses a condicions particulars pròpies que, segons els casos substitueixen, completen i/o modifiquen les presents Condicions Legals. Per tant, amb anterioritat a la utilització d'aquests serveis, l'interessat ha de llegir atentament i acceptar les corresponents Condicions particulars pròpies.
L'interessat reconeix que tècnicament no és possible aconseguir una disponibilitat del lloc web al 100%. No obstant això, AEBALL/UPMBALL s'esforçarà per mantenir disponible al lloc web de la forma més constant possible. Especialment per raons de manteniment, seguretat o capacitat, així com a causa d'esdeveniments sobre els quals no pugui influir AEBALL/UPMBALL (per exemple anomalies de xarxes públiques de comunicació, talls d'electricitat, etc.), poden produir-se breus anomalies o la suspensió passatgera dels serveis de AEBALL/UPMBALL.

Política de Privacitat i Protecció de dades (Informació addicional)
AEBALL/UPMBALL compleix totes les normes legals de protecció de dades que siguin aplicables i estableix mecanismes i procediments de seguretat per a la gestió d'aquestes dades.
Per a l'accés a alguns dels serveis d’AEBALL/UPMBALL aquest lloc web disposa de formularis de recollida de dades personals, i cada un dels formularis informa degudament de la identitat i les dades de contacte del responsable del tractament, dels fins, de els destinataris, el termini i informació bàsica dels drets de l'interessat.
A continuació es proporciona la Informació addicional necessària:

RESPONSABLE I DADES DE CONTACTE:
AEBALL, l'Associació Empresarial de l'Hospitalet i el Baix Llobregat té el seu domicili en L’Avinguda Fabregada, 93, 1r 3a esc. Dreta., 08901 L'Hospitalet de Llobregat; proveïda de CIF G59046193, número de telèfon 933.370.450 i correu electrònic aeball@aeball.net, i està inscrita amb dipòsit núm. 037900025 a l'Oficina Pública de dipòsit i registre d'estatuts d'organitzacions empresarials i sindicats de treballadors de la Direcció General de Relacions Laborals de la Generalitat de Catalunya.
UPMBALL, la Unió Patronal Metal·lúrgica de L'Hospitalet i el Baix Llobregat, amb domicili en l’Avinguda Fabregada, 93, 1r 3a esc. Dreta., 08901 L'Hospitalet de Llobregat; proveïda de CIF G08623399, número de telèfon 933.370.450 i correu electrònic aeball@aeball.net, i inscrita amb dipòsit núm. 017900026 a l'Oficina Pública de dipòsit i registre d'estatuts d'organitzacions empresarials i sindicats de treballadors de la Direcció General de Relacions Laborals de la Generalitat de Catalunya.

DRETS:
- L'interessat té dret a sol·licitar al responsable del tractament l'accés a les seves dades personals, i la seva rectificació o supressió, o la limitació del seu tractament, o oposar-se al tractament, així com el dret a la portabilitat de les dades, mitjançant un escrit dirigit a aeball@aeball.net
- L'interessat té dret a retirar el consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada, mitjançant un escrit dirigit a aeball@aeball.net
- En cas de divergències, l'interessat té dret a presentar una reclamació davant l'autoritat de control: Agència de Protecció de Dades (www.aepd.es).

Comunicacions electròniques i comercials per via electrònica:
L'acceptació de les condicions d'ús i política de privacitat, lligada a l'ús de qualsevol dels serveis d'AEBALL/UPMBALL, implica l'autorització expressa de l'usuari/a a favor d’AEBALL/UPMBALL per a l'enviament de les comunicacions electròniques (newsletters sobre activitats de AEBALL/UPMBALL i les seves empreses associades o emailings sobre serveis i activitats concretes) a la seva adreça de correu electrònic, al domicili o número de telèfon facilitat. Aquesta autorització comprèn l'enviament de publicitat comercial i publicitària relacionada amb les activitats i serveis de AEBALL/UPMBALL.
AEBALL/UPMBALL estableix diferents mecanismes mitjançant els quals els/les usuaris/es que ho sol·licitin puguin activar o excloure dels serveis de comunicacions electròniques de forma senzilla i gratuïta seguint les instruccions que s'indiquen al peu del cos dels correus electrònics.
L'emplenament i enviament dels formularis electrònics d'AEBALL/UPMBALL inclosos en aquest lloc web, inclou i suposa el consentiment exprés del/la usuari/a l'enviament de comunicacions electròniques relacionades amb els serveis de AEBALL/UPMBALL.
L'enviament d'aquestes comunicacions comercials serà realitzat, en tot cas, per AEBALL/UPMBALL, sense que terceres empreses col·laboradores tinguin accés a algunes a les dades personals dels usuaris/es.

Mesures de seguretat
AEBALL/UPMBALL posa en coneixement dels interessats que ha adoptat les mesures d'índole tècnica i organitzatives reglamentàriament establertes, que garanteixen la seguretat de les dades de caràcter personal i eviten la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estiguin exposats, tot això de conformitat amb el que estableix la legislació vigent sobre protecció de dades.

Obligacions dels/es usuari/es del lloc web
Els/les usuaris/es es comprometen a fer un ús diligent del lloc web i dels serveis accessibles des del mateix, amb total subjecció a la Llei, als bons costums i les presents Condicions Legals i, si escau, les condicions particulars, així com mantenir el degut respecte als altres usuaris/es.
AEBALL/UPMBALL condiciona la utilització de la majoria dels seus serveis al previ emplenament del corresponent registre dels/les usuaris/es interessats/des de conformitat amb la legislació actual sobre protecció de dades.
Els/les usuaris/es que tinguin accés a la part privada per a socis han de seleccionar l'identificador i la contrasenya comprometent-se a conservar-les i a usar-les amb la diligència deguda.

Drets de Propietat Intel·lectual i Industrial
Tots els drets reservats. Queden reservats tots els drets d'explotació.
Aquest lloc web es regeix per les lleis espanyoles i es troba protegit per la legislació
Els textos, dissenys, imatges, àudio, bases de dades, logotips, estructura, marques i altres elements d'aquest lloc estan protegits pels drets de propietat intel·lectual i industrial d’AEBALL/UPMBALL i/o de tercers titulars dels mateixos que han autoritzat degudament la seva inclusió en el lloc web.
Qualsevol reproducció, transmissió, adaptació, traducció, modificació, comunicació al públic, o qualsevol altra explotació de tot o part del contingut d'aquest lloc web, efectuada de qualsevol manera o per qualsevol mitjà, electrònic, mecànic o altre, estan estrictament prohibits excepte autorització prèvia per escrit de AEBALL/UPMBALL o de tercers titulars. Qualsevol infracció d'aquests drets pot donar lloc a procediments extrajudicials o judicials civils o penals que corresponguin.
La legitimitat dels drets de propietat intel·lectual o industrial corresponents als continguts aportats pels/ per les usuaris/es és de l'exclusiva responsabilitat dels mateixos i mai de AEBALL/UPMBALL

Enllaços, "links" a pàgines de tercers
AEBALL/UPMBALL inclou dins dels seus continguts enllaços amb llocs pertanyents i/o gestionats per tercers amb l'objecte de facilitar l'accés a informació disponible a través d'Internet.
AEBALL / UPMBALL no assumeix cap responsabilitat derivada de l'existència d'enllaços entre els continguts d'aquest lloc i continguts situats fora del mateix o de qualsevol altra menció de continguts externs a aquest lloc. Tals enllaços o mencions tenen una finalitat exclusivament informativa i, en cap cas, impliquen el suport, aprovació, comercialització o relació alguna entre AEBALL/UPMBALL i les persones o entitats autores i/o gestores de tals continguts o titulars dels llocs on es trobin.

Legislació Aplicable y Jurisdicció
Les presents Condicions Legals i la resta de condicions del lloc web es regiran per la legislació espanyola.
Per les qüestions que puguin sorgir o accions derivades de la prestació dels serveis i continguts d’AEBALL/UPMBALL i sobre la interpretació, aplicació, compliment o incompliment del que aquí s'estableix, AEBALL / UPMBALL i el / la usuari / a, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre'ls, se sotmeten a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Barcelona.
Avda. Fabregada, 93, 1º 3ª, Esc. Derecha
08901 L'Hospitalet de Llobregat . Barcelona


Utilitzem cookies pròpies i de tercers per a finalitats analítiques i tècniques, tractant dades necessàries per a l'elaboració de perfils basats en els teus hàbits de navegació. Pots obtenir més informació i configurar les teves preferències des de 'Configuració de cookies'.
Configuració de cookies