Impuls de Projectes de PIMES Metropolitanes - IMPIMET
Catáleg de recursos, ajuts i subvencions

Kit Digital: Ajuts per la digitalització de PIMES i autònoms


Termini de sol·licitud: fins al 02 SET 2023

Organisme: Red.es
Import del projecte subvencionable: 6.000 €
Tipus ajut: Subvenció
Beneficiaris: petites empreses, microempreses i persones en situació d'autoocupació


S’obre la convocatòria per empreses de 3 a 9 empleats/des
El 30 de desembre de 2021, es va publicar al Butlletí Oficial de l'Estat núm. 313 l'Ordre ETD/1498/2021, de 29 de desembre, per la qual s'aproven les bases reguladores de la concessió d'ajudes per a la digitalització de petites empreses, microempreses i persones en situació d'autoocupació, en el marc de l'Agenda Espanya Digital 2025, el Pla de Digitalització PIMEs 2021-2025 i el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència d'Espanya- Finançat per la Unió Europea – Next Generation EU (Programa Kit Digital).
 
En aquest context, Red.es, organisme públic competent per a la concessió dels ajuts del Programa «Kit Digital», posa en marxa la Convocatòria d'ajuts destinats a la digitalització d'empreses del Segment II (entre 3 i 9 empleats/des).
 
Aquesta Convocatòria té per finalitat la millora de la competitivitat i el nivell de maduresa digital de les empreses i persones en situació d'autoocupació compreses a l'esmentat Segment II, seleccionant, en règim de concessió directa, els beneficiaris de les ajudes mitjançant un procediment de concurrència no competitiva.
 
Els ajuts d'aquesta Convocatòria tenen la consideració de subvenció directa i consistiran en disposicions dineràries destinades a finançar l'adopció d'una o diverses solucions de digitalització de les disponibles al Catàleg de Solucions de Digitalització del Programa Kit Digital recollit a la plataforma Accelera pime.
 
Així mateix, es poden destinar aquests ajuts a l'adopció de solucions de digitalització la finalitat dels quals sigui substituir les solucions ja adoptades pel beneficiari, sempre que suposin una millora funcional. Hi haurà millora funcional quan concorrin les circumstàncies següents:
 
• Que la solució de digitalització sigui completament nova i compleixi tots els requisits mínims de la categoria a què pertanyi, conforme a l'Annex IV de les Bases Reguladores.
• i que la solució a substituir no compleixi algun dels requisits mínims exigits a la mateixa categoria de solució de digitalització corresponent.
 
I no hi haurà millora funcional quan es tracti de:
 
• El desenvolupament, progrés, augment o enriquiment dels serveis i les funcionalitats de la solució existent.
• L'actualització de versions de programari pel proveïdor, és a dir, versions que el proveïdor publiqui sobre una versió existent.
• Upgrades o millora de versions.
 
El beneficiari haurà d'emprar l'ajut concedit, el dret de cobrament del qual s'anomena «bo digital», en la contractació d'una o diverses solucions de digitalització formalitzant Acords de Prestació de Solucions de Digitalització amb els Agents Digitalitzadors Adherits. Aquest «bo digital» no es pot fer efectiu fins que l'agent digitalitzador, en nom del beneficiari i sent aquest el responsable últim, presenti el corresponent compte justificatiu de la realització de l'activitat per al qual es concedeix la subvenció i l'òrgan concedent consideri justificat la subvenció.

Quantia de les ajudes:
L’import màxim d’ajuda per beneficiari serà de sis mil euros (6.000 €). Els imports màxims d'ajuda per categoria de solucions de digitalització, així com la durada que s'ha de mantenir la prestació del servei per al segment II són els següents:
 
 • Lloc Web i Presència bàsica a Internet:
Mesos de prestació del servei: 12
Ajuda: 2.000 €
 • Comerç electrònic:
Mesos de prestació del servei: 12
Ajuda: 2.000 €
 • Gestió de Xarxes Socials:
Mesos de prestació del servei: 12
Ajuda: 2.500 €
 • Gestió de Clients:
Mesos de prestació del servei: 12
Ajuda: 2.000 € (inclou 1 usuari)
 • Business Intelligence i Analítica:
Mesos de prestació del servei: 12
Ajuda: 2.000 € (inclou 1 usuari)
 • Gestió de Processos:
Mesos de prestació del servei: 12
Ajuda: 3.000 € (inclou 3 usuaris)
 • Factura Electrònica:
Mesos de prestació del servei: 12
Ajuda: 2.000 € (inclou 3 usuaris)
 • Serveis i eines d'Oficina Virtual:
Mesos de prestació del servei: 12
Ajuda: 250 € per usuari (fins a 9 usuaris)
 • Comunicacions Segures:
Mesos de prestació del servei: 12
Ajuda: 125 € per usuari (fins a 9 usuaris)
 • Ciberseguretat:
Mesos de prestació del servei: 12
Ajuda: 125 € per dispositiu (fins a 9 dispositius)
 • Presència avançada a Internet:
Mesos de prestació del servei: 12
Ajuda: 2.000 €
 • Marketplace:
Mesos de prestació del servei: 12
Ajuda: 2.000 €
 
Requisits de participació:
Poden ser beneficiaris d'aquestes ajudes les petites empreses, microempreses i persones en situació d'autoocupació del Segment II (entre 3 i menys de 10 empleats), el domicili fiscal dels quals estigui ubicat en territori espanyol, que acreditin el compliment dels requisits establerts als articles 7 i 8 de les Bases Reguladores i l’apartat segon de la Convocatòria.

Termini:
Sol·licitud a partir del 2 de setembre de 2022 a las 11:00 h., i fins el 2 de setembre de 2023 a las 11:00 h., o fins que s’esgoti el pressupost.

 

Avda. Fabregada, 93, 1º 3ª, Esc. Derecha
08901 L'Hospitalet de Llobregat . Barcelona


Utilitzem cookies pròpies i de tercers per a finalitats analítiques i tècniques, tractant dades necessàries per a l'elaboració de perfils basats en els teus hàbits de navegació. Pots obtenir més informació i configurar les teves preferències des de 'Configuració de cookies'.
Configuració de cookies