Impuls de Projectes de PIMES Metropolitanes - IMPIMET
Catáleg de recursos, ajuts i subvencions

Ajuts per a projectes d’iniciatives de noves línies d’activitat


Termini de sol·licitud: fins al 20 DES 2022

Organisme: ACCIÓ
Sector: Projectes empresarials de canvi estratègic i estructural
Import del projecte subvencionable: 30.000 euros
Tipus ajut: Subvenció
Beneficiaris: Empreses amb establiment operatiu a Catalunya


Projectes empresarials de canvi estratègic i estructural
Organisme:

ACCIÓ  

Tema:

Noves línies d’activitat
 
Què se subvenciona/finança?

La realització de projectes d’iniciatives de noves línies d’activitat, consistents en:
1. Projectes empresarials de canvi estratègic, consistents en la realització d’un pla de negoci.
2. Projectes empresarials de canvi estructural, consistents en la implementació de les accions definides en el pla de negoci previ.
 
Qui pot ser beneficiari i requisits?

Empreses amb establiment operatiu a Catalunya. S’entén per empresa: aquella entitat que exerceixi una activitat econòmica i que estigui constituïda segons alguna de les formes jurídiques següents: societat de responsabilitat limitada, societat anònima, societat laboral i societat cooperativa. El procés metodològic de la línia de projectes d’iniciatives de noves línies d’activitat és el següent:

1. Projectes empresarials de canvi estratègic, consistents en la realització d’un pla de negoci. La realització, per part d’un consultor extern, d’un pla de negoci per desenvolupar una nova oportunitat de negoci identificada per l’empresa en el seu pla estratègic. S’entén per nova oportunitat de negoci l’inici d’una activitat no habitual per a l’empresa o la potenciació d’una activitat ja existent que puguin constituir en el futur, una nova línia de negoci rellevant per a l’empresa. Aquesta oportunitat de negoci pot ser, entre d’altres, l’adquisició d’una nova base tecnològica, la creació d’una nova gamma de productes de major valor afegit, l’accés a mercats d’altres sectors d’activitat no previstos fins al moment i/o la servilització dels seus productes, o un nou canal de distribució. Queden expressament excloses les actuacions destinades a la simple reducció de costos en l’activitat econòmica habitual de l’empresa. Els consultors externs hauran de ser proveïdors acreditats per ACCIÓ en l’àrea d'expertesa d’estratègia, i hauran d’estar donats d’alta en el moment de fer la sol·licitud.

2. Projectes empresarials de canvi estructural, consistents en la implementació de les accions definides en el pla de negoci previ. Es recolzarà la implementació de les accions definides en el pla de negoci previ i que podrà esdevenir en el futur una nova línia de negoci per a l’empresa. Per poder presentar-se a projectes de canvi estructural s'haurà de presentar un pla de negoci on es defineixi i s'analitzi la nova oportunitat a implementar i s’hi indiquin les mesures de tot tipus i els recursos que es considerin necessaris per garantir la viabilitat de la nova línia de negoci.

Quines actuacions i despeses són subvencionables/finançables?

1. Projectes empresarials de canvi estratègic: únicament el cost de la prestació del servei d'assessorament per a la realització del pla de negoci per part dels proveïdors acreditats per ACCIÓ.

2. Projectes empresarials de canvi estructural:
• Adquisició de maquinària i equipaments.
Despeses externes vinculades exclusivament a la nova activitat (prototips, proves de simulació, estudis de bones pràctiques, certificacions, homologacions de producte, software...).
Despeses específiques de formació externa del personal per adaptar-se a la nova activitat. Es consideren subvencionables només les despeses de formació exclusives de la nova activitat i no aplicables a qualsevol activitat habitual de l’empresa.
Despeses de personal intern dedicat exclusivament a la implementar la nova activitat. No aplicable a qualsevol activitat habitual de l’empresa.
 
Quina és la intensitat i l’import de l’ajut?

1. Projectes empresarials de canvi estratègic, el 75% de la despesa subvencionable acceptada del projecte, amb un màxim de 30.000 euros.
2. Projectes empresarials de canvi estructural, les intensitats màximes dels ajuts, d'acord amb la normativa comunitària d'ajuts d'estat i ajuts mínims, són del 10% al 75% en funció de l’acció subvencionable i el tipus d’empresa, amb un màxim de 60.000 euros.

Exclusivament és consideren subvencionables les despeses vinculades a la nova activitat. No aplicable a qualsevol activitat habitual de l’empresa.
 
Quin és el període de presentació de la sol·licitud?

El període de sol·licitud serà fins a les 14:00 hores del dia 20 de desembre de 2022.
 

Avda. Fabregada, 93, 1º 3ª, Esc. Derecha
08901 L'Hospitalet de Llobregat . Barcelona


Utilitzem cookies pròpies i de tercers per a finalitats analítiques i tècniques, tractant dades necessàries per a l'elaboració de perfils basats en els teus hàbits de navegació. Pots obtenir més informació i configurar les teves preferències des de 'Configuració de cookies'.
Configuració de cookies