Impuls de Projectes de PIMES Metropolitanes - IMPIMET
Catáleg de recursos, ajuts i subvencions

CDTI: Programes de Missions de Ciència i Innovació


Termini de sol·licitud: fins al 05 SET 2022

Organisme: Centre per al Desenvolupament Tecnològic Industrial
Sector: investigació industrial o desenvolupament experimental
Import del projecte subvencionable: La quantia individualitzada dels ajuts es determinarà en funció del cost finançable real del projecte, de les característiques del beneficiari i de les disponibilitats pressupostaries
Import de la subvenció: 125.000.000 euros
Tipus ajut: Subvenció
Beneficiaris: agrupacions de persones jurídiques que puguin portar a terme projectes en cooperació


Programa Estatal per a Catalitzar la Innovació i el Lideratge Empresarial del Pla Estatal de Recerca Científica i Tècnica i d’innovació 2021-2023
El Centre per al Desenvolupament Tecnològic Industrial, organisme adscrit al Ministeri de Ciència i Innovació, ha publicat la convocatòria del 2022 del procediment de concessió d’ajuts destinats a “Programes de Missions de Ciència i Innovació”, del Programa Estatal per a Catalitzar la Innovació i el Lideratge Empresarial del Pla Estatal de Recerca Científica i Tècnica i d’innovació 2021-2023. La convocatòria té les bases reguladores a l’Ordre CIN/373/2022, de 26 d’abril. 

Beneficiaris: 

Podran tenir la condició de beneficiari les agrupacions de persones jurídiques que puguin portar a terme projectes en cooperació. Les agrupacions hauran d’estar formades per empreses, sempre que estiguin vàlidament constituïdes, tinguin personalitat jurídica pròpia i residència fiscal a Espanya.  

Els projectes presentats hauran d'acollir-se en una de les següents categories: 

A) Missions Grans Empreses 
Pressupost: els projectes subvencionables hauran de tenir un pressupost elegible mínim de 4.000.000 euros i màxim de 15.000.000 euros. El pressupost mínim elegible per empresa serà de 175.000 euros. 
El pes de les activitats de recerca industrial haurà de ser, com a mínim, del 60%. 
Els projectes hauran de ser plurianuals i part dels mateixos s'hauran de realitzar durant el 2022. Els projectes hauran de finalitzar el 31 de desembre de 2024 o el 30 de juny de 2025. 
Cada agrupació haurà d'estar constituïda per un mínim de 3 i un màxim de 8 empreses, com a mínim 2 d'elles hauran de ser autònomes entre sí. L'empresa representant de l'agrupació haurà de tenir la consideració de gran empresa i, com a mínim un dels socials haurà de ser una pime. 

B) Missions "PIMES" 
Pressupost: Els projectes subvencionables hauran de tenir un pressupost elegible mínim d'1.500.000 euros i màxim de 3.000.000 euros. 
El pressupost elegible mínim per empresa serà de 175.000 euros 
El pes de les activitats de recerca industrial haurà de ser, com a mínim, del 35%. 
Els projectes hauran de ser plurianuals i part dels mateixos s'hauran de realitzar durant el 2022. Els projectes hauran de finalitzar el 31 de desembre de 2023 o el 31 de desembre de 2024.  
Cada agrupació haurà d'estar constituïda per un mínim de 3 i un màxim de 6 empreses, al menys dues d'elles hauran de ser autònomes entre sí. L'empresa representant de l'agrupació haurà de tenir la consideració de mitjana empresa i la resta de participants hauran de ser pimes. 

Àmbits temàtics del programa: 
Els projectes hauran de ser d’R+D empresarial en cooperació i hauran d’enquadrar-se en alguna de sis següents missions, de manera que els objectius establerts s’orientin cap a un o diversos àmbits de millora proposats en cada una de les següents missions:  
-    Reforçar capacitats tecnològiques per a l’autonomia energètica segura i sostenible (fusió, hidrogen i renovables). 
-    Impulsar la indústria espanyola en la revolució industrial del segle XXI.
-    Impuls d’un sector agroalimentari més sostenible i adaptat a les noves condicions associades al canvi climàtic gràcies a un ús rellevant d’eines biotecnològiques avançades. 
-    Impuls de tecnologies d’aplicació en el sector naval que millorin la seva competitivitat en el segle XXI. 
-    Impuls de la substitució, recuperació i valorització de recursos minerals i materials estratègics per a la Transició Ecològica. 
-    Desenvolupament i enfortiment d’un ecosistema de fotònica integrada a Espanya. 

Característiques de l’ajut: 
Subvenció fins els límits d’intensitat màxims: 65% Gran Empresa, 75% Mitjana Empresa i 80% Petita Empresa.
La quantia individualitzada dels ajuts es determinarà en funció del cost finançable real del projecte, de les característiques del beneficiari i de les disponibilitats pressupostaries. 
Per a cada projecte i beneficiari, el límit d’intensitat de l’ajut vindrà donat pel pes de cada tipus d’activitat (investigació industrial o desenvolupament experimental) i per la intensitat màxima que correspongui. 

Pressupost: 
El pressupost màxim d'aquesta convocatòria és de 125.000.000 euros. D'aquest pressupost es destinaran un mínim de 20.000.000 euros per a les Missions PIME, excepte que en funció de l'avaluació dels projectes presentats, aquest pressupost no pogués ser esgotat.  

Termini: 
El termini de presentació de sol·licituds i documentació annexa començarà el dia següent de la publicació de l'extracte de la convocatòria al BOE (publicat el 21 de juny de 2022) i finalitzarà el 5 de setembre de 2022 a les 12 h. 

Sol·licituds: 
La realització i presentació de les sol·licituds per a l’obtenció dels ajuts s’haurà de fer obligatòriament a través de formularis i mitjans electrònics habilitats a la seu electrònica del Centre per al Desenvolupament Tecnològic Industrial (E.P.E) i es requerirà un registre previ dels sol·licitants.  
 

Avda. Fabregada, 93, 1º 3ª, Esc. Derecha
08901 L'Hospitalet de Llobregat . Barcelona


Utilitzem cookies pròpies i de tercers per a finalitats analítiques i tècniques, tractant dades necessàries per a l'elaboració de perfils basats en els teus hàbits de navegació. Pots obtenir més informació i configurar les teves preferències des de 'Configuració de cookies'.
Configuració de cookies