Impuls de Projectes de PIMES Metropolitanes - IMPIMET
Catáleg de recursos, ajuts i subvencions

IDAE: Programes de Repotenciació Circular: Eòlica, minicentrals hidroelèctriques i aerogeneració


Termini de sol·licitud: fins al 10 MAR 2023

Organisme: L’Institut per a la Diversificació i Estalvi d’Energia (IDAE), organisme adscrit al Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic
Sector: instal·lacions eòliques, minicentrals hidroelèctriques i reciclatge de pales d’aerogeneradors
Tipus ajut: dotació pressupostària
Beneficiaris: qualsevol persona jurídica pública o privada; consorcis o agrupacions empresarials de persones físiques o jurídiques, publiques o privades, amb personalitat jurídica pròpia; legalment constituïdes, que tinguin el seu domicili fiscal a Espanya


El règim de concessió dels 3 programes serà el de concurrència competitiva.
L’Institut per a la Diversificació i Estalvi d’Energia (IDAE), organisme adscrit al Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, ha aprovat la formalització de les convocatòries des Programes 1, 2 i 3 inclosos en els programes de Repotenciació Circular. Les bases reguladores dels tres programes es troben a l’Ordre TED/1071/2022, de 8 de novembre. Els Programes 1, 2 i 3 formen part dels components 7 “Desplegament i integració d’energies renovables” i 8 “Infraestructures elèctriques, promoció de xarxes intel·ligents i desplegament de la flexibilitat i emmagatzematge” del Pla de Recuperació Transformació i Resiliència, finançat amb fons europeus Next Generation.
El règim de concessió dels 3 programes serà el de concurrència competitiva.
 
Beneficiaris (vàlids per a tots els programes):
Podran obtenir la condició de beneficiaris qualsevol persona jurídica pública o privada; consorcis o agrupacions empresarials de persones físiques o jurídiques, publiques o privades, amb personalitat jurídica pròpia; legalment constituïdes, que tinguin el seu domicili fiscal a Espanya, sempre que realitzin alguna activitats econòmica per la qual s’ofereixin bens i/o serveis en el mercat i portin a terme la inversió o satisfacin la despesa corresponent a l’actuació incentivable.
Entre d’altres, podran ser beneficiaris d’aquestes bases, tot tipus d’empreses amb personalitat jurídica pròpia, universitats i centres privats de recerca i desenvolupament, consorcis o agrupacions empresarial i el sector públic institucional.
Els beneficiaris dels programes 1 i 2, a més, hauran de complir amb els requisits regulats per la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del Sector Elèctric en relació amb els productors d’energia elèctrica.
En el cas del programa 3, els beneficiaris hauran de tenir una personalitat jurídica diferent de la de les empreses titulars de les instal·lacions que s’hagin desmantellat de les que provinguin les pales i materials compostos que siguin objecte del reciclatge. 
 
Programa 1: Repotenciació d’instal·lacions eòliques 
El Programa 1 té com a finalitat impulsar el desenvolupament de projectes d’inversió en la repotenciació d’instal·lacions eòliques.
Pressupost: La dotació pressupostària del Programa 1 és de 150.000.000 euros, dels quals 132.500.000 euros es destinaran a actuacions de generació i 17.500.000 euros per a l’addició d’emmagatzematge hibridat.
Per als projectes del programa 1 s’estableix una inversió mínima per projecte superior als 500.000 euros.  
Termini de presentació de sol·licituds: S’inicia a les 12 h del 17 de gener de 2023 i finalitza a les 12 h del 10 de març de 2023.
Termini d’execució: Les instal·lacions hauran d’estar completament finalitzades abans del 15 de gener de 2026.
 
Programa 2: Renovació tecnològica i mediambiental de minicentrals hidroelèctriques de fins a 10 MW 
El Programa 2 té com a finalitat impulsar el desenvolupament d’inversions en la renovació tecnològica i mediambiental de minicentrals hidroelèctriques de fins a 10 MW. 
Pressupost: La dotació pressupostària del Programa 2 és de 42.5000.000 euros distribuïts en 40.000.000 euros per a les actuacions de generació i 2.500.000 euros per a l’addició d’emmagatzematge hibridat.
Termini de presentació de sol·licituds: S’iniciarà a les 12 h del 17 de gener de 2023 i finalitzarà a les 12 h del 10 de març de 2023.

Programa 3: Instal·lacions innovadores de reciclatge de pales d’aerogeneradors 

La finalitat del Programa 3 és impulsar el desenvolupament de projectes d’inversió en instal·lacions innovadores de reciclatge de pales d’aerogeneradors.  
Pressupost: La dotació pressupostària del Programa 3 és de 30.000.000 euros 
Per als projectes del programa 3 s’estableix una inversió mínima de 200.000 euros 
Termini de presentació de sol·licituds: S’inicia a les 12h del 17 de gener de 2023 i finalitza a les 12h del 10 de març de 2023. 
Termini d’execució: Les instal·lacions hauran d’estar completament finalitzades abans del 15 de gener de 2026. 
Sol·licituds: Les sol·licituds es dirigiran a l’IDAE i estaran disponibles al Portal d’Ajuts a la seu electrònica de l’IDAE
 

Avda. Fabregada, 93, 1º 3ª, Esc. Derecha
08901 L'Hospitalet de Llobregat . Barcelona


Utilitzem cookies pròpies i de tercers per a finalitats analítiques i tècniques, tractant dades necessàries per a l'elaboració de perfils basats en els teus hàbits de navegació. Pots obtenir més informació i configurar les teves preferències des de 'Configuració de cookies'.
Configuració de cookies